Over ons

Toen we Walking Robot Lab opstarten in 2014, voelden we er maar weinig voor om onze onderneming een hackerspace of een open garage te noemen. We gebruikten destijds geregeld de wat onhandige term ‘open workshop of machineshop’ om onze onderneming te beschrijven, simpelweg omdat we geen eenvoudige benaming vonden voor wat we van onze space wilden maken.

We richtten onze space in naar het bestaande fablab-model, met de bedoeling dat iedereen er op elk moment wat dan ook zou moeten kunnen maken uit (bijna) elk materiaal. Aangezien een aantal van onze leden echter niet te vinden waren voor de fablab-regels betreffende intellectuele eigendomsrechten, besloten we om onze onderneming een makerspace te noemen.

Doel:

Een unieke locatie creëren waar mensen met gemeenschappelijke interesses, doorgaans in wetenschap, technologie, of digitale of elektronische kunst kunnen samenkomen, ideeën uitwisselen en samenwerken. Communicatie: Onze communicatie verloopt doorgaans in het Engels. Dit doen we omdat we onze gemeenschap open willen stellen voor alle nationaliteiten. De meeste van onze leden spreken Nederlands, Engels en/of Frans. 

Faciliteiten:

Onze space voorziet alle fysieke infrastructuur die leden nodig hebben om hun projecten te realiseren. Naast de nodige ruimte voorzien we ook elektriciteit, een 1GB-netwerk met een kwaliteitsvolte, redundante internetverbinding, machines, benodigdheden om te bouwen en kunst te creëren, audio-apparatuur, elektronische instrumenten (zoals oscilloscopen en signaalgeneratoren), elektronische componenten en ruwe materialen om te hacken, en diverse andere tools om te ontwikkelen en te bouwen: gespecialiseerde printers op groot formaat, 3D-printers, lasercutters, CNC-machines, enz.

Organisatie:

We hebben een vrije, informele traditie om bezoekers van andere gelijkaardige organisaties van over de hele wereld te verwelkomen. Daarbij worden de vrije uitwisseling van ideeën, vaardigheden en kennis aangemoedigd, in het bijzonder tijdens periodieke bijeenkomsten die we soms ‘bouwavonden’ of ‘open house’-dagen noemen.

Ethische code:

We volgen de “hacker-ethiek”, die volgende basiselementen bevat: – vrijheid, in de zin van autonomie alsook van de vrije toegang tot en circulatie van informatie; – wantrouwen in autoriteit, het ingaan tegen de traditionele, industriële top-down manier van werken; – geloof in het concept van al doende leren en peer-to-peer leerprocessen, in tegenstelling tot formele leermethodes; – delen, solidariteit en samenwerking.